merytoryka - poczucie własnej wartości :

działamy jako Fundacja Familylab Polska, jesteśmy częścią międzynarodowej organizacji Familylab Association. Działamy w Polsce, organizując inspirujące seminaria dla opiekunów, rodziców. Chcemy by wiedza i doświadczenie Jespera Juula docierały do kolejnych osób, by stawały się coraz popularniejsze.

Wszystkie nasze działania oparte są o 4 wartości. To one są fundamentem, wyjściem do dialogu o istocie relacji między dzieckiem i dorosłym.A później do faktycznego budowania autentycznej relacji.

– RÓWNA GODNOŚĆ

– ODPOWIEDZIALNOŚĆ

– INTEGRALNOŚĆ

– AUTENTYCZNOŚĆ

merytoryka - cyberuzależnienia :

Zajmujemy się edukacją społeczeństwa na temat cyfrowej higieny i profilaktyki e-uzależnień wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Uczymy odpowiedzialnego korzystania z internetu, smartfona i innych narzędzi ekranowych, pamiętając, że kluczowe dla dobrostanu jednostki są relacje międzyludzkie.

Realizację naszej misji opieramy o trzy filary: badawczy, szkoleniowy i edukacyjny. Prowadzimy, samodzielnie lub z partnerami, badania naukowe z obszaru e-uzależnień, nowych technologii w edukacji oraz relacji w świecie cyfrowym. Na ich podstawie opracowujemy programy naszych szkoleń, materiały edukacyjne i kampanie społeczne.

mecenat :

MagoVox to spółka powołana do życia przez Małgorzatę Rutkowską, która przekazała swoje prywatne środki finansowe na realizację inicjatyw rozwiązujących różne problemy społeczne. MagoVox to jej głos.

Wszystkie nasze inicjatywy mają wspólny cel:
budowanie społeczeństwa, w którym świadome obywatelki i świadomi obywatele biorą odpowiedzialność za swoje życie i realizują swój potencjał.

Działamy w trzech obszarach:
– sprawczość kobiet i podejmowanie przez nie działania
– budowanie relacji między rodzicami i dziećmi
– budowanie społeczeństwa obywatelskiego

Wspieramy głównie działania długofalowe, które niosą trwałą zmianę. Wybranym projektom dajemy wsparcie merytoryczne i finansowe.

merytoryka - poczucie własnej wartości :

FUNDACJA FAMILYLAB
WWW.FAMILY-LAB.PL

działamy jako Fundacja Familylab Polska, jesteśmy częścią międzynarodowej organizacji Familylab Association. Działamy w Polsce, organizując inspirujące seminaria dla opiekunów, rodziców. Chcemy by wiedza i doświadczenie Jespera Juula docierały do kolejnych osób, by stawały się coraz popularniejsze.

Wszystkie nasze działania oparte są o 4 wartości. To one są fundamentem, wyjściem do dialogu o istocie relacji między dzieckiem i dorosłym.A później do faktycznego budowania autentycznej relacji.

– RÓWNA GODNOŚĆ

– ODPOWIEDZIALNOŚĆ

– INTEGRALNOŚĆ

– AUTENTYCZNOŚĆ

merytoryka - cyberuzależnienia :

dbam o mój zasięg

Zajmujemy się edukacją społeczeństwa na temat cyfrowej higieny i profilaktyki e-uzależnień wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Uczymy odpowiedzialnego korzystania z internetu, smartfona i innych narzędzi ekranowych, pamiętając, że kluczowe dla dobrostanu jednostki są relacje międzyludzkie.

Realizację naszej misji opieramy o trzy filary: badawczy, szkoleniowy i edukacyjny. Prowadzimy, samodzielnie lub z partnerami, badania naukowe z obszaru e-uzależnień, nowych technologii w edukacji oraz relacji w świecie cyfrowym. Na ich podstawie opracowujemy programy naszych szkoleń, materiały edukacyjne i kampanie społeczne.

mecenat :

MagoVox to spółka powołana do życia przez Małgorzatę Rutkowską, która przekazała swoje prywatne środki finansowe na realizację inicjatyw rozwiązujących różne problemy społeczne. MagoVox to jej głos.

Wszystkie nasze inicjatywy mają wspólny cel:
budowanie społeczeństwa, w którym świadome obywatelki i świadomi obywatele biorą odpowiedzialność za swoje życie i realizują swój potencjał.

Działamy w trzech obszarach:
– sprawczość kobiet i podejmowanie przez nie działania
– budowanie relacji między rodzicami i dziećmi
– budowanie społeczeństwa obywatelskiego

Wspieramy głównie działania długofalowe, które niosą trwałą zmianę. Wybranym projektom dajemy wsparcie merytoryczne i finansowe.