ORGANIZATOR:

STOWARZYSZENIE WAGA
WWW.STOWARZYSZENIEWAGA.PL

Stowarzyszenie „WAGA” powstało w 2009 roku jako organizacja działająca na rzecz równego traktowania kobiet i mężczyzn, stąd jedną ze specjalizacji WAGI jest lobbowanie na rzecz Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym.

Poza działalnością na rzecz lokalnej społeczności Biskupiej Górki, WAGA realizowała ogólnopolskie projekty takie jak filmy dokumentalne „Kobieta bez Przestrzeni” (projekt Video Studio Gdańsk) oraz „Założę czerwone spodnie”, czy pierwsze polskie tłumaczenie i wydanie książki Gérarda Guégana „Polki. Powrót do wnętrza Polski”. Wydawnictwo WAGA jest też wydawcą gazety „Obywatelka”.

WIĘCEJ O BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI – NA STRONIE WWW I PROFILU FB ORGANIZACJI.

KONTAKT:

DOROTA SARLEJ
STOWARZYSZENIE WAGA
DOROTA.SARLEJ@EPOCZTA.PL
+48 515 072 534

IWONA KACZANOWSKA
IWONA@WITAJWDOMU.ART
+48 575 031 087

PRZEMYSŁAW SZYMAŃSKI
OBYWATEL MC
PRZEMEK@WITAJWDOMU.ART
+48 535 585 222

ORGANIZATOR:

STOWARZYSZENIE WAGA
WWW.STOWARZYSZENIEWAGA.PL

Stowarzyszenie „WAGA” powstało w 2009 roku jako organizacja działająca na rzecz równego traktowania kobiet i mężczyzn, stąd jedną ze specjalizacji WAGI jest lobbowanie na rzecz Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym.

Poza działalnością na rzecz lokalnej społeczności Biskupiej Górki, WAGA realizowała ogólnopolskie projekty takie jak filmy dokumentalne „Kobieta bez Przestrzeni” (projekt Video Studio Gdańsk) oraz „Założę czerwone spodnie”, czy pierwsze polskie tłumaczenie i wydanie książki Gérarda Guégana „Polki. Powrót do wnętrza Polski”. Wydawnictwo WAGA jest też wydawcą gazety „Obywatelka”.

WIĘCEJ O BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI – NA STRONIE WWW I PROFILU FB ORGANIZACJI.

KONTAKT:

JOANNA PROKOP
STOWARZYSZENIE WAGA
JOANNA@WITAJWDOMU.ART
+48 513 811 295

PRZEMYSŁAW SZYMAŃSKI
OBYWATEL MC
PRZEMEK@WITAJWDOMU.ART
+48 535 585 222